Tablete efervescente cu dicloroizocianurat de sodiu. Fungicid, bactericid, virulicid.

Compoziţie

Dicloroizocianurat de sodiu 2,7 g (84 %);

Excipienţi (bicarbonat de sodiu, acid citric, agenţi de comprimare) ad. până la 3,2 g (16 %) O tabletă de 3,2 g eliberează 1,5 g clor activ.

Acţiune

Biocid din grupa principală 1, TP 2,4,5, produsul PURSEPT are un efect bactericid asupra germenilor Gram pozitivi şi Gram negativi, micobactericid, virulicid şi fungicid.

Utilizare

 • dezinfecţia suprafeţelor şi obiectelor sanitare, a instrumentarului şi ustensilelor de laborator, dezinfecţia lenjeriei
 • dezinfectant de uz general în instituţii sanitare, instituţii publice şi de uz gospodăresc; dezinfecţia apei din fântâni
 • dezinfectant pentru industria alimentară pentru dezinfecţia echipamentului, recipientelor, ustensilelor de consum,
 • suprafeţelor sau conductelor aferente producţiei, transportului, depozitării şi consumului de alimente sau băuturi, pentru oameni şi animale;

Mod de utilizare

DOMENIUL DE UTILIZARE TIMP DE ACŢIUNE (MIN.) DOZE RECOMANDATE

 • În industria alimentară pentru dezinfecţia diferitelor suprafeţe, recipiente, conducte şi ustensile 10 6 tablete/10 litri apă;
 • Instrumentar şi ustensile din otel inoxidabil cu încărcătură organică redusă 5 – 10 4 tablete/12 litri apă;
 • Instrumentar şi ustensile din oţel inoxidabil cu încărcătură organică ridicată. 30-60 6 tablete/litru de apă;
 • Decontaminarea generală a suprafeţelor cu încărcătură organică redusă 30 7 tablete/10 litri apă;
 • Decontaminarea suprafeţelor murdare cu încărcătură organică ridicată 30 3 tablete/litru de apă;
 • Ustensile de laborator şi recipiente de laborator cu încărcătură redusă 10 2 tablete/litru de apă;
 • Pentru uz general: dezinfecţia şi albirea lenjeriei din bumbac 30 1 tabletă/10 litri apă;

 

 • Dezinfecţia apei din fântâni 24 ore* 6 – 8 tablete/m3 apă; *apa poate fi consumată după expirarea timpului de contact.

Produsul PURSEPT este compatibil cu detergenţii şi ca urmare, dezinfecţia se poate face concomitent cu spălarea.

Pentru lenjerie soluţia are un efect de albire specific hipocloriţilor, dar nu atacă ţesătura. Nu se introduc în soluţie textile din lâna sau mătase.

Atenţionări

Se interzice refolosirea ambalajului. Deşeurile vor fi reciclate conform legislaţiei naţionale de o firmă specializată.

Mod de prezentare

Flacoane de polietilenă conţinând 50, 100, 200, 300, 1000 tablete efervescente; vrac

Lista frazelor S (de siguranţă):

 • S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • S7 Păstraţi recipientele bine închise.
 • S8 A se păstra containerul/recipientul la adăpost de umiditate.
 • S26 În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist.
 • S36/37 Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.
 • S41 A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie.
 • S45 În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (Dacă este posibil, a i se arăta eticheta).
 • S49 A se păstra numai în ambalajul original.
 • S60 Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos
 • S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişele de securitate.
 • S64 În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana este conştientă).

Lista frazelor R (de risc):

 • R8 Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu
 • R22 Nociv prin inhalare ,în contact cu pielea şi prin înghiţire.
 • R 31 La contactul cu acizii se degajă gaze toxice.
 • R 36/37 Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.
 • R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic

Măsuri de prim ajutor

 • Contact cu pielea: Scoateţi imediat toate hainele murdărite. Spalăţi imediat cu apă din abundenţă, timp de cel puţin 15 minute. Consultaţi un dermatolog.
 • Contact cu ochii: Clătiţi imediat şi abundent cu un jet uşor de apă timp de cel puţin 15 minute ţinând pleoapele deschise. Consultaţi imediat un oftalmolog.
 • Inghiţire: Clătiţi gura. Nu provocaţi vomitatul; a se consulta imediat medicul.
 • Inhalare: Duceţi persoana afectată de aerosolii produsului la aer curat. Faceţi mişcări respiratorii dacă devin necesare şi chemaţi imediat un medic.