QUICKPHOS- UP

[alert color=”C24000″ icon=”9888″]Produsele Quickphos-Up, Delicia Gastoxin, Phostoxin (fosfura de aluminiu) si Magtoxinul (fosfura de magneziu) se comercializeaza doar catre persoane juridice (FIRME) autorizate T si T+.[/alert]

QUICKPHOS- UP reprezintă un produs clasat superior celorlalte din domeniu. Agriangel folosește acest produs în desfășurarea serviciilor.

Substanța activă: fosfura de aluminiu 56%.

Formulare: tablete rotunde (greutate 3g).

Insecticid fumigant destinat combaterii dăunătorilor cerealelor depozitate și a rozătoarelor mari în culturile de câmp.

Reacții chimice și proprietăți fizice

Gazul de fosfină este eliberat de fumigantul QUICKPHOS- UP în prezența umezelii din atmosferă ori a umezelii din mărfurile care urmează a fi tratate.

Gazul este puternic toxic pentru toate formele de viață umană ori animală.

Formula chimică a fosfinei este PH3 – hidrogen fosfurat

Reacțiile chimice ale fosfidelor metalice

AIP + 3 H2O = AI (OH)3 + PH3

PH3 este un gaz incolor cu un miros asemănător celui de carbid sau usturoi. Greutatea specifică a fosfinei este 1,17, comparativ celei a aerului (cu 17% mai greu) și are o limită mai scăzută de explozie, de 1,79% vol. în aer.

Cultura Organism țintă Doza

CEREALE DEPOZITATE principalii dăunători ai cerealelor depozitate și a gărgăriței la fasole 3-5 tablete / t produs

Mod de acțiune

Fosfina, prin inhalare, blochează căile respiratorii prin eliminarea apei din celule.

Tabletele de QUICKPHOS UP, în prezența umezelii din atmosferă sau în prezența umezelii produselor depozitate, elimină lent un gaz foarte toxic (Fosfina – PH3) cu acțiune letală asupra tuturor formelor de viață umană sau animală. Imediat ce tabletele au intrat în contact cu aerul, degajă un miros specific de carbit sau usturoi – acesta fiind un miros de avertizare.

Ratele descompunerii tabletelor vor varia în funcție de temperatură si umiditate.

Mai jos, vă prezentăm durata minimă a expunerii pentru tabletele QUICKPHOS UP cu scop orientativ pentru determinarea duratei minime a expunerii la temperaturile indicate, la o valoare a umidității relative de 60%.

Sub 5℃ Lipsa fumigare
5 – 10℃ 10 zile
11 – 15℃ 5 zile
16 – 25℃ 4 zile
Peste 25℃ 3 zile

Mod de utilizare

O operațiune de fumigare include și toate măsurile preliminare de pregătire, măsuri care au în vedere aplicarea în siguranță a fumigantelor.

Fumigarea constă din câteva etape cum sunt:

  • examinarea structurilor care urmează a fi supuse fumigării,
  • aplicarea fumigantului respectiv,
  • perioada de ținere sub observație a structurii care a fost fumigate și aerisirea,
  • eliberarea structurii,

Aplicarea tabletelor

Pot fi folosite în silozuri, la depozitările plane, stive/grămezi și la nave, pentru diverse feluri de produse înmagazinate, precum și pentru protecția materialelor (ex. lemn, rattan).

Formula dată în continuare este folosită pentru adăugarea tabletelor

Tablete adăugate pe minut :

capacitatea de incarcare (tone/ora) x dozaj (tablete / per tona)

60 minute

Atunci când se face fumigarea mărfurilor depozitate plan sau a mărfurilor în vrac, tabletele sunt

distribuite egal cu ajutorul unei sonde.

În plus, tabletele sunt adecvate și pentru combaterea rozătoarelor , de aceea, sunt solicitate în multe țări. În general, ele sunt folosite împotriva șoarecilor de câmp, a șobolanilor, a hârciogilor, a iepurilor sălbatici și a cârtițelor. Toate aceste pot provoca considerabile daune economice și prin șubrezirea și deteriorarea construcțiilor și a indiguirilor.

Procedura care trebuie urmată:

  • localizați galeriile cu ajutorul unei sonde de inspecție;
  • introduceți cantitatea cerută de tablete în galerie ;
  • acoperiți deschiderea cu o piatră, cu iarbă sau cu substanțe similare acoperite apoi cu pământ, dar aveți grijă ca să nu fie închisă complet galeria.

Important

Aplicarea tabletelor QUICKPHOS UP, se face numai de către firme autorizate pentru prestări servicii cu produse pentru protecția plantelor T si T+, cu personal autorizat și cu respectarea tuturor măsurilor de protecție și siguranță în manipularea și întrebuințarea fumigantelor fosfinice.

Producător: United Phosphorus Ltd.